TGAU Cyfrifiadureg - Dysgu o 2025

new_releases
Dysgu Proffesiynol

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau Dysgu Proffesiynol ar gyfer y cymwysterau TGAU Gwneud-i-Gymru newydd, ewch i'r dudalen Dysgu Proffesiynol yma.

Dysgu: Medi 2025
Codau Cyfeirio Codau info
 • Dogfennau Allweddol
 • Trosolwg
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau

Bydd y cymhwyster TGAU Cyfrifiadureg yn cefnogi'r Cwricwlwm i Gymru drwy wneud hyn:

 • Cefnogi'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig, gan roi cyfle i'r dysgwyr
  • ddatblygu a rhoi prawf ar fodelau
  • ystyried effaith gymdeithasol, proffesiynol, moesegol, amgylcheddol a chyfreithiol systemau a'r defnydd o dechnoleg
  • dod yn ddatryswyr problemau mentrus yn y byd go iawn drwy ddatblygu sgiliau meddwl cyfrifiannol
 • Cefnogi egwyddorion cynnydd
  • drwy annog datrys problemau a dylunio iterus
  • archwilio a chael profiad o syniadau cynyddol gymhleth (er enghraifft mewn tasgau rhaglennu yn y briff sy'n cael ei ryddhau ymlaen llaw sy'n cael eu mireinio a'u hehangu ymhellach yn yr arholiad).
 • Cefnogi'r ystyriaethau penodol ar gyfer y maes hwn drwy roi cyfle i ddysgwyr:
  • ddysgu am ddylunio, datblygu a chymhwyso technoleg, meddalwedd a systemau
  • meithrin dealltwriaeth o sut gall technolegau effeithio ar fywydau dysgwyr a'u gyrfaoedd yn y dyfodol

Bydd y cymhwyster TGAU Cyfrifiadureg yn seiliedig hefyd ar y cysyniadau cyfrifiadureg canlynol sy'n seiliedig ar y testunau sydd wedi'i rhestru yn 6-8 o'r Meini Prawf Cymeradwyo cyhoeddedig:

 • saernïaeth gyfrifiadurol
 • strwythur a gweithrediad systemau
 • sut mae systemau'n cyfathrebu
 • diogelwch
 • datrys problemau
  • algorithmig
  • dadelfennu gweithredol
 • rhaglennu
 • iaith a chrynoyddion
 • gweithrediadau rhesymegol
 • systemau gweithredu
 • cylchred oes datblygu systemau

Bydd cynnwys pwnc y cymhwyster TGAU Cyfrifiadureg hefyd yn cynnwys amrediad o ddimensiynau cyfreithiol, cymdeithasol, moesegol, amgylcheddol a phroffesiynol sy'n berthnasol i'r meysydd testun uchod ac sydd wedi'u hintegreiddio iddynt.

 

Bydd cynnwys sy'n ymwneud ag esblygiad technolegau sy'n berthnasol i'r testunau a amlinellir uchod, lle y bo'n briodol, hefyd yn rhan o'r cymhwyster TGAU Cyfrifiadureg.

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Cyrsiau i ddod
 • Cyrsiau ar alw
photo of Gareth Gillard
Oes gennych chi gwestiwn?
Gareth Gillard ydw i
Phone icon (Welsh) 029 2026 5401
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline James Fisher
Phone icon (Welsh) 029 2026 5401
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Gareth Gillard
Dyddiadau Allweddol
2024
09
Gor
Cyhoeddi Manyleb Ddrafft
30
Medi
Cyhoeddi Manyleb wedi'i chymeradwyo
19
Rhag
Cyhoeddi Deunyddiau Asesu Enghreifftiol