Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (SCRhH)

Dysgu: Medi 2015
Codau Cyfeirio Codau info
 • Trosolwg
 • Adnoddau
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau

Mae cymhwyster Cymhwyso Rhif yn annog dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau rhif i ddatrys problem trwy:

 • casglu a dehongli rhifau
 • cynnal cyfrifiadau
 • dehongli canlyniadau
 • cyflwyno canfyddiadau

Mae'n datblygu gallu'r dysgwr i ddewis a chymhwyso sgiliau rhifiadol, graffigol a mathemategol cysylltiedig mewn ffyrdd sy'n briodol i'w gyd-destun. Gellir eu defnyddio hefyd i helpu dysgwyr i wneud cysylltiadau â chyd-destunau llai cyfarwydd a datblygu eu gallu i symud ymlaen i lefelau uwch o sgiliau. Mae technegau fel gallu mesur a darllen graddfeydd, gwneud cyfrifiadau penodol, neu dynnu llun math penodol o ddiagram, yn hanfodol. Yr un mor bwysig yw sgiliau dehongli (er enghraifft gwybodaeth o dablau, graffiau neu siartiau), dewis dulliau priodol i brosesu data, disgrifio'r hyn y mae'r canfyddiadau'n ei ddangos, ac ystyried pwrpas a chynulleidfa wrth gyflwyno canlyniadau.

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Deunyddiau Cwrs
 • Cyrsiau
 • Deunyddiau
Digwyddiadau Dysgu Proffesiynol sydd ar ddod

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau wedi'u trefnu ar gyfer y cymhwyster hwn ar hyn o bryd.

 

Cyhoeddir ein rhaglen flynyddol ac mae'n agored i'w harchebu yn ystod tymor yr haf. Cofrestrwch ar gyfer y diweddariadau diweddaraf yma.

 

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y wefan Ddiogel a/neu o dan y tab Deunyddiau.

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y Wefan Ddiogel

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

photo of Bryan Davies
Oes gennych chi gwestiwn?
Bryan Davies ydw i
Pennaeth Sgiliau Hanfodol Cymru
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Cydlynydd Bagloriaeth Cymru a Sgiliau
person_outline Julie Rees
Phone icon (Welsh) 029 2026 5096
Swyddog Cefnogaeth Bagloriaeth Cymru a Sgiliau
person_outline Nia Williams
Phone icon (Welsh) 029 2026 5338
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Bryan Davies