Tystysgrif Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol

new_releases
Gallech ennill o leiaf £1,000 yn arholi gyda ni dros yr Haf!*

Cyflwynwch gais nawr ac ymunwch â'n tîm o arholwyr.

*Gan ddibynnu ar y pwnc, ac yn seiliedig ar farcio dyraniad llawn a chwblhau'r hyfforddiant (y cewch eich talu amdano).

Dysgu: Medi 2010
Codau Cyfeirio Codau info
  • Dogfennau Allweddol
  • Trosolwg
  • Cyn-bapurau / Cynlluniau Marcio
  • Adnoddau
  • Hyfforddiant
  • Cysylltiadau

Lluniwyd ein manyleb Lefel 2 – Mathemateg Ychwanegol i ymestyn yr ymgeiswyr mwyaf galluog.  

Mae hefyd yn darparu cwrs astudio priodol a boddhaus ar gyfer ymgeiswyr sy’n cwblhau TGAU Mathemateg flwyddyn yn gynnar neu sy'n bwriadu dilyn cwrs Mathemateg ar lefel UG neu ddisgyblaeth gysylltiedig ôl-16.  

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
  • Cyrsiau i ddod
  • Deunyddiau o ddigwyddiadau blaenorol
photo of Syra Saddique
Oes gennych chi gwestiwn?
Syra Saddique ydw i
Phone icon (Welsh) 029 2240 4251
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Josh Jones
Phone icon (Welsh) 029 2240 4251
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Syra Saddique