UG/Safon Uwch Mathemateg

Dysgu: Medi 2017
Codau Cyfeirio Codau info
 • Dogfennau Allweddol
 • Trosolwg
 • Cyn-Bapurau
 • Adnoddau
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau
 • Adnoddau Digidol
 • Llyfrau
 • Adolygiad Arholiad Ar-lein

 

Rhowch hwb i'ch addysgu gyda strategaethau Dysgu Cyfunol.

Darganfyddwch fwy yn y fideo isod

 

 

Edrychwch ar ein dewis llawn o adnoddau digidol RHAD AC AM DDIM!

 

Datgloi potensial eich dysgwyr gydag ystod drawiadol o adnoddau digidol, offer addysgu a deunyddiau AM DDIM.

 

Gweld Adnoddau

WJEC/CBAC TEITLAU WEDI'U CYMERADWYO

Teitl

ISBN

CBAC Mathemateg UG:Pur 978-1-911208-74-7
CBAC Mathemateg A2:Pur 978-1-911208-83-9
CBAC Mathemateg UG:Cymhwysol 978-1-911208-75-4

WJEC/CBAC TEITLAU HEB EU CYMERADWYO

Teitl

ISBN

CBAC Mathemateg A2:Cymhwysol

978-1-911208-84-6

CBAC Mathemateg UG:Pur a Chymhwysol Profion Ymarferol 978-1-911208-82-2
CBAC Mathemateg A2:Pur a Chymhwysol Profion Ymarferol 978-1-911208-85-3

Croeso i wefan Adolygiad Arholiad Ar-lein CBAC. Yma cewch gasgliad o unedau rhyngweithiol sy’n cyfuno nifer o elfennau gan gynnwys data cyffredinol, cwestiynau arholiad, cynlluniau marcio, yn ogystal â sylwadau arholwyr. Bydd y cyfan yn eich arwain drwy adolygiad o gwestiynau arholiad.

Ewch i wefan AAA

 • Cyrsiau i ddod
 • Gweminarau ar alw
 • Deunyddiau o ddigwyddiadau blaenorol
photo of Syra Saddique
Oes gennych chi gwestiwn?
Syra Saddique ydw i
Phone icon (Welsh) 029 2240 4251
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Sophie Gibbs
Phone icon (Welsh) 029 2240 4251
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau hyfforddi.
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Syra Saddique
Dyddiadau Allweddol
2022
18
Awst
Diwrnod Canlyniadau UG/Safon Uwch 2022