Lefel 3 Troseddeg

Dysgu: Medi 2015
Dyfarnu: Mai 2017
Codau Cyfeirio Codau info
 • Trosolwg
 • Adnoddau
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau
Lefel 3 Tystysgrif Cymhwysol Troseddeg Manyleb
Lefel 3 Diploma Cymhwysol Troseddeg Manyleb
Adroddiadau Arholwyr Diweddaraf

Lluniwyd ein cymhwyster Lefel 3 Troseddeg yn bennaf i gefnogi dysgwyr sy'n symud ymlaen i brifysgol, ac i gynnig profiadau cyffrous a diddorol sy'n canolbwyntio'r dysgu i ddysgwyr 16-19 oed ac oedolion sy'n dysgu drwy ddysgu cymhwysol. 

Byddai'r cymhwyster hwn yn helpu dysgwyr i symud ymlaen o unrhyw astudiaethau ar Lefel 2, yn arbennig TGAU mewn Cymdeithaseg, Y Gyfraith, Seicoleg, Dinasyddiaeth, a'r Dyniaethau. 

Cymrwch gip ar ein dogfen Cwestiynau Cyffredin (diweddarwyd ym Mehefin 2020) yma.

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Deunyddiau Cwrs
 • Adolygiad Arholiad Ar-lein

Does dim adnoddau addysgu ar-lein ar gael ar hyn o bryd.

 • Cyrsiau
 • Deunyddiau
 • Gweminarau

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y Wefan Ddiogel

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

Toseddeg Lefel 3 - Briffio

 

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma link

Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

photo of Erin Roberts
Oes gennych chi gwestiwn?
Erin Roberts ydw i
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Neil Evans
Phone icon (Welsh) 029 2240 4287
Swyddog Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Rob Williams
Phone icon (Welsh) 029 2240 4287
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Erin Roberts
Dyddiadau Allweddol
2020
13
Awst
Level 3 Results Day