Lefel 3 Troseddeg

new_releases
Diweddariad Rhagfyr 2023

Os ydych chi'n dysgu Troseddeg yn Lloegr, darllenwch ein datganiad yma.

new_releases
Dweud eich dweud am ein cymhwyster Lefel 3 Troseddeg diwygiedig

Rydym wrthi'n diwygio ein cymhwyster Lefel 3 Troseddeg ar gyfer canolfannau yng Nghymru. Darllen mwy a dweud eich dweud heddiw > 

Dysgu: Medi 2015
Dyfarnu: Mai 2017
Codau Cyfeirio Codau info
 • Dogfennau Allweddol
 • Trosolwg
 • Cyn-bapurau / Cynlluniau Marcio
 • Adnoddau
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau

Peidiwch ag anghofio bod ein canllaw Asesiadau dan reolaeth ar y wefan ddiogel.

Lluniwyd ein cymhwyster Lefel 3 Troseddeg yn bennaf i gefnogi dysgwyr sy'n symud ymlaen i brifysgol, ac i gynnig profiadau cyffrous a diddorol sy'n canolbwyntio'r dysgu i ddysgwyr 16-19 oed ac oedolion sy'n dysgu drwy ddysgu cymhwysol. 

Byddai'r cymhwyster hwn yn helpu dysgwyr i symud ymlaen o unrhyw astudiaethau ar Lefel 2, yn arbennig TGAU mewn Cymdeithaseg, Y Gyfraith, Seicoleg, Dinasyddiaeth, a'r Dyniaethau. 

Cymrwch gip ar ein dogfen Cwestiynau Cyffredin (diweddarwyd ym mis Medi 2021) yma.

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Adnoddau Digidol
 • Adolygiad Arholiad Ar-lein
 

Does dim adnoddau addysgu ar-lein ar gael ar hyn o bryd.

 • Cyrsiau i ddod
 • Cyrsiau ar alw
 • Deunyddiau o ddigwyddiadau blaenorol
Oes gennych chi gwestiwn?
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Emma Edwards
Phone icon (Welsh) 029 2240 4287
Swyddog Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Claire Grainger
Phone icon (Welsh) 029 2240 4287
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Rob Williams
Phone icon (Welsh) 029 2240 4287
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau hyfforddi.
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Dyddiadau Allweddol
2024
15
Awst
Diwrnod Canlyniadau