TGAU Ffiseg

Dysgu: Medi 2016
Codau Cyfeirio Codau info
 • Trosolwg
 • Cyn-Bapurau
 • Adnoddau
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau

Diweddariad Addasiadau Haf 2021

Rydym wedi tynnu’r taflenni crynodeb o asesu gan y cyhoeddwyd yr addasiadau hyn cyn y cyhoeddodd na fydd arholiadau haf ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch. Mae'r Grŵp Ymgynghorol Dylunio a Chyflawni wrthi'n datblygu cynigion o ran sut i strwythuro asesiadau wedi'u gosod a'u marcio'n allanol  yn 2021.

Diweddariad am Asesu Di-arholiad: I gael y wybodaeth ddiweddaraf am asesiadau di-arholiad yn 2021 – cliciwch yma.

 

Mae ein cymhwyster TGAU Ffiseg yn darparu cwrs astudio sy'n eang, cydlynol, boddhaol a gwerth chweil.  

Mae'n annog dysgwyr i ddatblygu eu hyder mewn ffiseg, gan fod ag agwedd gadarnhaol tuag at y pwnc a chydnabod pa mor bwysig yw ffiseg yn eu bywydau bob dydd ac i'r gymdeithas. 

 

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Adnoddau Digidol
 • Llyfrau
 • Deunyddiau Cwrs
 • Adolygiad Arholiad Ar-lein
 

Mae'r adnoddau rhad ac am ddim yma yn cefnogi addysgu a dysgu'r pynciau hynny a gynigir gan CBAC. Bydd angen i athrawon bennu sut i ddefnyddio'r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth er mwyn cael y gorau ohonynt.

Adnoddau Addysgol Digidol CBAC

Croeso i wefan Adolygiad Arholiad Ar-lein CBAC. Yma cewch gasgliad o unedau rhyngweithiol sy’n cyfuno nifer o elfennau gan gynnwys data cyffredinol, cwestiynau arholiad, cynlluniau marcio, yn ogystal â sylwadau arholwyr. Bydd y cyfan yn eich arwain drwy adolygiad o gwestiynau arholiad.

Ewch i wefan AAA

 • Cyrsiau
 • Deunyddiau
 • Gweminarau

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y Wefan Ddiogel

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

TGAU Gwyddoniaeth - Adborth ar yr uned ymarferol 2020

photo of Helen Francis
Oes gennych chi gwestiwn?
Helen Francis ydw i
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Gareth Summerill
Phone icon (Welsh) 029 2240 4252
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Helen Francis