TGAU Drama

Dysgu: Medi 2016
Codau Cyfeirio Codau info
 • Trosolwg
 • Cyn-Bapurau
 • Adnoddau
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau
TGAU Drama Manyleb
Adroddiadau Arholwyr Diweddaraf

Mae ein cymhwyster TGAU Drama yn gwrs cyffrous, ysbrydoledig ac ymarferol. Mae'r fanyleb yn annog dysgwyr i fwynhau drama ac i ymwneud â'r pwnc, fel perfformwyr a/neu ddylunwyr.  

Yn ogystal, mae'n rhoi cyfleoedd i ddysgwyr fynychu perfformiadau theatr byw ac i feithrin sgiliau fel aelodau hyddysg ac ystyriol o'r gynulleidfa. Drwy ddilyn y fanyleb hon, bydd dysgwyr yn cael cyfleoedd i gymryd rhan yn eu drama eu hunain a drama dysgwyr eraill a'u dehongli hefyd. Bydd ganddynt y dewis i weithio'n ymarferol fel perfformwyr a/neu ddylunwyr yn Unedau 1 a 2. 

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Adnoddau Digidol
 • Llyfrau
 • Deunyddiau Cwrs
 • Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae'r adnoddau rhad ac am ddim yma yn cefnogi addysgu a dysgu'r pynciau hynny a gynigir gan CBAC. Bydd angen i athrawon bennu sut i ddefnyddio'r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth er mwyn cael y gorau ohonynt.

 

Adnoddau Addysgol Digidol CBAC

WJEC/CBAC TEITLAU WEDI'U CYMERADWYO

Teitl

ISBN

Awdur/on

CBAC TGAU Drama 978-1-911208-27-3 Garry Nicholas

Croeso i wefan Adolygiad Arholiad Ar-lein CBAC. Yma cewch gasgliad o unedau rhyngweithiol sy’n cyfuno nifer o elfennau gan gynnwys data cyffredinol, cwestiynau arholiad, cynlluniau marcio, yn ogystal â sylwadau arholwyr. Bydd y cyfan yn eich arwain drwy adolygiad o gwestiynau arholiad.

 

Ewch i wefan AAA

 • Cyrsiau
 • Deunyddiau

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y Wefan Ddiogel

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

photo of Wyn Jones
Oes gennych chi gwestiwn?
Wyn Jones ydw i
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Anna Parker
Phone icon (Welsh) 029 2240 4299
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Wyn Jones
Dyddiadau Allweddol
2020
20
Awst
Cyhoeddwyd y canlyniadau ar gyfer arholiadau Mehefin 2020