TGAU Daearyddiaeth

Dysgu: Medi 2016
Codau Cyfeirio Codau info
 • Trosolwg
 • Cyn-Bapurau
 • Adnoddau
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau

Diweddariad am Asesu Di-arholiad: I gael y wybodaeth ddiweddaraf am asesiadau di-arholiad yn 2021 – cliciwch yma.

 

Mae ein manyleb TGAU Daearyddiaeth yn mabwysiadu dull ymholi wrth astudio gwybodaeth, materion a chysyniadau daearyddol.  

Mae'n seiliedig ar yr egwyddor y dylai addysg ddaearyddol alluogi dysgwyr i allu meddwl yn feirniadol a myfyriol drwy eu hannog i gymryd rhan weithredol yn y broses ymholi. Caiff y cynnwys ei drefnu yn seiliedig ar gwestiynau allweddol a dylid annog dysgwyr i ofyn eu cwestiynau daearyddol eu hunain. 

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Adnoddau Digidol
 • Llyfrau
 • Deunyddiau Cwrs
 • Adolygiad Arholiad Ar-lein
 

Mae'r adnoddau rhad ac am ddim yma yn cefnogi addysgu a dysgu'r pynciau hynny a gynigir gan CBAC. Bydd angen i athrawon bennu sut i ddefnyddio'r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth er mwyn cael y gorau ohonynt.

Adnoddau Addysgol Digidol CBAC

WJEC/CBAC TEITLAU WEDI'U CYMERADWYO

Teitl

ISBN

Awdur/on

CBAC TGAU Daearyddiaeth 9781510403109 Andy Leeder, Glyn Owen, Alan Brown, Bob Digby, Val Davis, Gregg Coleman
Nodiadau Adolygu: CBAC TGAU Daearyddiaeth (My Revision Notes: WJEC GCSE Geography Welsh-language edition) 9781510448735 Dirk Sykes, Rachel Crutcher

TEITLAU HEB EU CYMERADWYO

Teitl

ISBN

Awdur/on

CBAC TGAU Daearyddiaeth Student eTextbook (WJEC GCSE Geography Student eTextbook Welsh-language edition) 9781510442429 Andy Leeder, Glyn Owen, Alan Brown, Bob Digby, Val Davis, Gregg Coleman
CBAC TGAU Daearyddiaeth Whiteboard eTextbook (WJEC GCSE Geography Whiteboard eTextbook Welsh-language edition) 9781510442436 Andy Leeder, Glyn Owen, Alan Brown, Bob Digby, Val Davis, Gregg Coleman

 

Croeso i wefan Adolygiad Arholiad Ar-lein CBAC. Yma cewch gasgliad o unedau rhyngweithiol sy’n cyfuno nifer o elfennau gan gynnwys data cyffredinol, cwestiynau arholiad, cynlluniau marcio, yn ogystal â sylwadau arholwyr. Bydd y cyfan yn eich arwain drwy adolygiad o gwestiynau arholiad.

Ewch i wefan AAA

 • Cyrsiau
 • Deunyddiau
 • Gweminarau

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y Wefan Ddiogel

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

 

Defnyddio Trefnwyr Gwybodaeth yn effeithiol TGAU Daearyddiaeth

 

TGAU Asesiad Di-Arholiad Uned 3

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma

Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.

 

Dogfennau Perthnasol

Cwestiynau Cyffredin Asesiad Di-Arholiad

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

 

 

photo of Paul Evans
Oes gennych chi gwestiwn?
Paul Evans ydw i
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Steve james
Phone icon (Welsh) 029 2240 4276
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau hyfforddi.
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Paul Evans