UG/Safon Uwch Cymdeithaseg

Dysgu: Medi 2015
Codau Cyfeirio Codau info
 • Dogfennau Allweddol
 • Trosolwg
 • Cyn-bapurau / Cynlluniau Marcio
 • Adnoddau
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Cymdeithaseg yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o'n cymdeithas sy'n newid yn ogystal â chyfleoedd i ddysgu am ddulliau ac ymchwil cymdeithasegol.  

Gellir defnyddio'r dewis o destunau i gefnogi astudiaethau galwedigaethol megis iechyd a gofal cymdeithasol, nyrsio, a gwaith cymdeithasol. 

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Adnoddau Digidol
 • Llyfrau
 • Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae'r adnoddau rhad ac am ddim yma yn cefnogi addysgu a dysgu'r pynciau hynny a gynigir gan CBAC. Bydd angen i athrawon bennu sut i ddefnyddio'r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth er mwyn cael y gorau ohonynt.

 

Adnoddau Addysgol Digidol CBAC

WJEC/CBAC TEITLAU WEDI'U CYMERADWYO

Teitl

ISBN

CBAC Cymdeithaseg UG 9781908682819
CBAC Cymdeithaseg A2 9781911208082

WJEC/CBAC TEITLAU HEB EU CYMERADWYO

Teitl

ISBN

CBAC Cymdeithaseg: Llyfr Adolygu UG 9781911208815
CBAC Cymdeithaseg: Llyfr Adolygu A2

9781912820122

Croeso i wefan Adolygiad Arholiad Ar-lein CBAC. Yma cewch gasgliad o unedau rhyngweithiol sy’n cyfuno nifer o elfennau gan gynnwys data cyffredinol, cwestiynau arholiad, cynlluniau marcio, yn ogystal â sylwadau arholwyr. Bydd y cyfan yn eich arwain drwy adolygiad o gwestiynau arholiad.

 

Ewch i wefan AAA

 • Cyrsiau i ddod
 • Deunyddiau o ddigwyddiadau blaenorol
photo of Rhiannon Murray
Oes gennych chi gwestiwn?
Rhiannon Murray ydw i
Phone icon (Welsh) 02922 404 279
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Caroline Redman
Phone icon (Welsh) 02922 404 279
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Rhiannon Murray
Dyddiadau Allweddol
2024
15
Awst
Diwrnod Canlyniadau