UG/Safon Uwch Cemeg

new_releases
Gallech ennill o leiaf £1,000 yn arholi gyda ni dros yr Haf!*

Cyflwynwch gais nawr ac ymunwch â'n tîm o arholwyr.

*Gan ddibynnu ar y pwnc, ac yn seiliedig ar farcio dyraniad llawn a chwblhau'r hyfforddiant (y cewch eich talu amdano).

Dysgu: Medi 2015
Codau Cyfeirio Codau info
 • Dogfennau Allweddol
 • Trosolwg
 • Cyn-bapurau / Cynlluniau Marcio
 • Adnoddau
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau
Dyma gyflwyniad Microsoft Sway sy'n arddangos yr adnoddau newydd sydd ar gael ar gyfer Cemeg UG/Safon Uwch.

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Cemeg yn darparu cwrs astudio sy'n eang, cydlynol, boddhaol a gwerth chweil.  

Mae'n annog dysgwyr i ddatblygu eu hyder mewn cemeg, gan fod ag agwedd gadarnhaol tuag at y pwnc a chydnabod pa mor bwysig yw cemeg yn eu bywydau bob dydd ac i'r gymdeithas. 

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Adnoddau Digidol
 • Llyfrau
 • Adolygiad Arholiad Ar-lein

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhowch hwb i'ch addysgu gyda strategaethau Dysgu Cyfunol.

Darganfyddwch fwy yn y fideo isod:

 

 

Edrychwch ar ein dewis llawn o adnoddau digidol RHAD AC AM DDIM!

 

Datgloi potensial eich dysgwyr gydag ystod drawiadol o adnoddau digidol, offer addysgu a deunyddiau AM DDIM.

 

Gweld Adnoddau

WJEC/CBAC TEITLAU WEDI'U CYMERADWYO

Teitl

ISBN

Awdur/on

CBAC UG Cemeg Llyfr y Myfyrwyr 978-1-908682-83-3 Peter Blake, Elfed Charles, Kathryn Foster
CBAC Cemeg ar gyfer U2 978-1-911208-33-4 Rhodri Thomas, David Ballard
CBAC UG Cemeg Canllaw Astudio ac Adolygu 978-1-911208-17-4 Peter Blake, Elfed Charles, Kathryn Foster
CBAC A2 Cemeg Canllaw Astudio ac Adolygu 978-1-911208-25-9 Peter Blake, Elfed Charles, Kathryn Foster

 

Croeso i wefan Adolygiad Arholiad Ar-lein CBAC. Yma cewch gasgliad o unedau rhyngweithiol sy’n cyfuno nifer o elfennau gan gynnwys data cyffredinol, cwestiynau arholiad, cynlluniau marcio, yn ogystal â sylwadau arholwyr. Bydd y cyfan yn eich arwain drwy adolygiad o gwestiynau arholiad.

Ewch i wefan AAA

 • Cyrsiau i ddod
 • Cyrsiau ar alw
 • Deunyddiau o ddigwyddiadau blaenorol
photo of Jonathan Owen
Oes gennych chi gwestiwn?
Jonathan Owen ydw i
Phone icon (Welsh) 029 2240 4252
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
Phone icon (Welsh) 029 2240 4252
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau hyfforddi.
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Jonathan Owen
Dyddiadau Allweddol
2024
01
Mai
Cyfarwyddiadau Cydosod
08
Mai
Tasg Arbrofol Diwrnod 1
09
Mai
Tasg Arbrofol Diwrnod 2