TGAU Cemeg

new_releases

Haf 2021: Deunyddiau i gefnogi Graddau wedi'u Pennu gan Ganolfannau i'w cael erbyn hyn

Noder, gwybodaeth i’r canolfannau hynny sy’n cyflwyno cymwysterau CBAC TGAU, UG a Safon Uwch (Cymru) wedi’u cymeradwyo gan Cymwysterau Cymru yw hon.

Dysgu: Medi 2016
Codau Cyfeirio Codau info
 • Trosolwg
 • Cyn-Bapurau
 • Adnoddau
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau

Diweddariad am Asesu Di-arholiad: I gael y wybodaeth ddiweddaraf am asesiadau di-arholiad yn 2021 – cliciwch yma.

 

Mae ein cymhwyster TGAU Cemeg yn darparu cwrs astudio sy'n eang, cydlynol, boddhaol a gwerth chweil.  

Mae'n annog dysgwyr i ddatblygu eu hyder mewn Cemeg, gan fod ag agwedd gadarnhaol tuag at y pwnc a chydnabod ei bwysigrwydd yn eu bywydau bob dydd ac i'r gymdeithas. 

 

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Adnoddau Digidol
 • Llyfrau
 • Deunyddiau Cwrs
 • Adolygiad Arholiad Ar-lein
 

Mae'r adnoddau rhad ac am ddim yma yn cefnogi addysgu a dysgu'r pynciau hynny a gynigir gan CBAC. Bydd angen i athrawon bennu sut i ddefnyddio'r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth er mwyn cael y gorau ohonynt.

Adnoddau Addysgol Digidol CBAC

WJEC/CBAC ENDORSED TITLES

Title

ISBN

Cost

Publication Date

Author/s

CBAC TGAU Cemeg 9781510400320

£21.99

25/11/2016 Jeremy Pollard, Adrian Schmit

NON-ENDORSED TITLES

Title

ISBN

Cost

Publication Date

Author/s

CBAC TGAU Cemeg: Llyfr Adolygu 9781510442474

£9.99

23/03/2018 Jeremy Pollard, Adrian Schmit
CBAC TGAU Cemeg (WJEC GCSE Chemistry Welsh-language edition) Student eTextbook 9781510450752

Subscription

02/07/2018 Jeremy Pollard, Adrian Schmit
CBAC TGAU Cemeg (WJEC GCSE Chemistry Welsh-language edition) Whiteboard eTextbook 9781510450769

Subscription

02/07/2018 Jeremy Pollard, Adrian Schmit

 

Croeso i wefan Adolygiad Arholiad Ar-lein CBAC. Yma cewch gasgliad o unedau rhyngweithiol sy’n cyfuno nifer o elfennau gan gynnwys data cyffredinol, cwestiynau arholiad, cynlluniau marcio, yn ogystal â sylwadau arholwyr. Bydd y cyfan yn eich arwain drwy adolygiad o gwestiynau arholiad.

Ewch i wefan AAA

 • Cyrsiau
 • Deunyddiau
 • Gweminarau
Digwyddiadau Dysgu Proffesiynol sydd ar ddod

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau wedi'u trefnu ar gyfer y cymhwyster hwn ar hyn o bryd.

 

Cyhoeddir ein rhaglen flynyddol ac mae'n agored i'w harchebu yn ystod tymor yr haf. Cofrestrwch ar gyfer y diweddariadau diweddaraf yma.

 

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y wefan Ddiogel a/neu o dan y tab Deunyddiau.

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y Wefan Ddiogel

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

TGAU Gwyddoniaeth - Darllenwch y cwestiwn!

 

TGAU Gwyddoniaeth - Gwella Perfformiad mewn cwestiynau sgiliau ymarferol

TGAU Gwyddoniaeth - Adborth ar yr uned ymarferol 2020

photo of Jonathan Owen
Oes gennych chi gwestiwn?
Jonathan Owen ydw i
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Gareth Summerill
Phone icon (Welsh) 029 2240 4252
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Jonathan Owen