TGAU Bwyd a Maeth

Dysgu: Medi 2016
Codau Cyfeirio Codau info
 • Trosolwg
 • Cyn-Bapurau
 • Adnoddau
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau
TGAU Bwyd a Maeth Manyleb
Adroddiadau Arholwyr Diweddaraf

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth yn ymwneud â manyleb TGAU Bwyd a Maeth newydd sydd ar gael yng Nghymru yn unig (addysgu o 2016). Bydd y cymhwyster diwygiedig hwn, wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, yn disodli cymwysterau TGAU Bwyd cyfredol CBAC; TGAU Lletygarwch ac Arlwyo, TGAU Economeg y Cartref: Bwyd a Maeth a TGAU Dylunio a Thechnoleg: Technoleg Bwyd.

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Adnoddau Digidol
 • Llyfrau
 • Deunyddiau Cwrs
 • Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae'r adnoddau rhad ac am ddim yma yn cefnogi addysgu a dysgu'r pynciau hynny a gynigir gan CBAC. Bydd angen i athrawon bennu sut i ddefnyddio'r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth er mwyn cael y gorau ohonynt.

Adnoddau Addysgol Digidol CBAC

WJEC/CBAC TEITLAU WEDI'U CYMERADWYO

Teitl

ISBN

Awdur/on

CBAC TGAU Bwyd a Maeth 9781510417106 Jacqui Keepin, Helen Buckland

WJEC/CBAC TEITLAU HEB EU CYMERADWYO

Teitl

ISBN

Awdur/on

CBAC TGAU Bwyd a Maeth: Llyfr Adolygu 9781510427082 Helen Buckland
CBAC TGAU Bwyd a Maeth Whiteboard eTextbook (WJEC GCSE Food and Nutrition Whiteboard eTextbook Welsh-language edition) 9781510436039 Jacqui Keepin, Helen Buckland
CBAC TGAU Bwyd a Maeth Student eTextbook (WJEC GCSE Food and Nutrition Student eTextbook Welsh-language edition) 9781510436022 Jacqui Keepin, Helen Buckland

 

Croeso i wefan Adolygiad Arholiad Ar-lein CBAC. Yma cewch gasgliad o unedau rhyngweithiol sy’n cyfuno nifer o elfennau gan gynnwys data cyffredinol, cwestiynau arholiad, cynlluniau marcio, yn ogystal â sylwadau arholwyr. Bydd y cyfan yn eich arwain drwy adolygiad o gwestiynau arholiad.

Ewch i wefan AAA

 • Cyrsiau
 • Deunyddiau

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y Wefan Ddiogel

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

photo of Allison Candy
Oes gennych chi gwestiwn?
Allison Candy ydw i
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Gemma Edwards
Phone icon (Welsh) 029 2240 4262
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Bryn Reynolds
Phone icon (Welsh) 029 2026 5328
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Allison Candy
Dyddiadau Allweddol
2020
20
Awst
Cyhoeddwyd y canlyniadau ar gyfer arholiadau Mehefin 2020