Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddau
Exams

Croeso i CBAC

CBAC yw un o'r prif gyrff dyfarnu ym Mhrydain, yn darparu cymwysterau, hyfforddiant ac adnoddau addysgol ledled Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a gwledydd eraill.

Rydym hefyd yn darparu asesiadau a chymorth ar gyfer oedolion sy'n dymuno dysgu Cymraeg a'u tiwtoriaid.

Mae ein harbenigwyr pwnc a'n staff gweinyddol yn cynnig gwasanaeth hygyrch a phersonol.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Nodweddion arbennig

Cymwysterau CBAC yng Nghymru

Adolygiad Cymwysterau 14-19

Mae CBAC yn awyddus i drafod gyda Llywodraeth Cymru ac eraill i ddatblygu cymwysterau, adnoddau ac asesiadau. Mae'r newyddion diweddaraf ar TGAU, safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a thudalennau pwnc neu lefel eraill.

Cymwysterau CBAC yng Nghymru

Diwygio Cymwysterau yng Nghymru

Cymwysterau CBAC yn Lloegr

Mae dros 3,500 o ganolfannau yn Lloegr yn defnyddio CBAC. Mewn trafodaethau ag Ofqual a'r Adran Addysg (DfE) rydym yn edrych ymlaen i barhau i ddarparu cymwysterau o safon sydd yn cydfynd â gofynion polisi ac anghenion dysgwyr yn Lloegr.

Diwygio'r TGAU yn Lloegr

Cyrsiau Datblygu Proffesiynol Parhaus 2013-2014

Athrawon

Mae dyddiadau’r cyrsiau ar gymedroli asesiad mewnol ar gyfer blwyddyn academaidd 2013 / 2014 wedi eu cyhoeddi.

Gwybodaeth ynglŷn â chyrsiau DPP y mae darpariaeth ar-lein wedi cymryd eu lle

Newidiadau i adborth arholiadau

Mae'r ffordd mae CBAC yn cynnig adborth ar arholiadau yn newid. Rydym hefyd yn gwella'r ffordd rydym yn cyflwyno data ar lefel eitem i athrawon.

Gwefan Adolygiad Arholiad Ar-lein CBAC

Adnoddau Addysgol Digidol

Gwefan Adnoddau

Gwefan newydd gydag amrywiaeth eang o adnoddau ar-lein i gefnogi addysgu a dysgu.

Siop ar-lein

Mae adnoddau addysgol, gan gynnwys gwerslyfrau, canllawiau adolygu, llyfrau Cymraeg a Saesneg a phapurau arholiad ar gael yn ein siop ar-lein.