e-Gyflwyno

E-gyflwyno yw'r broses o gyflwyno gwaith ymgeiswyr ar ffurf electronig i'w gymedroli neu ei asesu. Rydym yn defnyddio Surpass, sef llwyfan diogel seiliedig ar y we, ar gyfer y broses hon.

 

Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth am ein llwyfan e-gyflwyno. Mae'n rhoi arweiniad a diweddariadau hanfodol i ganolfannau sy'n defnyddio e-gyflwyno; pa bynciau y mae'n rhaid eu cyflwyno drwy e-gyflwyno a throsolwg fideo o'r broses.

 

 

Canllawiau hanfodol ynghylch y broses e-gyflwyno a'r gofynion pwnc

 

Y Broses E-Gyflwyno - Canllaw Canolfannau Tachwedd 2020

Y Broses E-Gyflwyno - Canllaw Pwnc Cyfres Tachwedd 2020

Cylchlythyr E-Gyflwyno Cyfres Tachwedd 2020

 

 

Adnoddau e-gyflwyno i gefnogi canolfannau

 

Rhestr Wirio Asesu Mewnol Tachwedd

Rhestr Wirio Asesu Allanol Tachwedd

 

 

Gewfannau Surpass

 

Swyddogion Arholiadau - System Surpass (i gyrchu codau allwedd)

Athrawon - Porth Lanlwytho i fyny Surpass (i lanlwytho gwaith i fyny)

 

 

Trosolwg i e-gyflwyno

 

 

 

Manylion Cyswllt

 

I gael arweiniad cyffredinol ar y broses e-gyflwyno, cysylltwch â:

E-bostio: e-gyflwyno@cbac.co.uk

Ffôn: 02922 404 310

Tanysgrifiwch i gael y diweddaraf am newyddion y pwnc, adnoddau a chefnogaeth

 

 

Pa bynciau sy'n defnyddio'r broses e-gyflwyno?

 

Mae pynciau E-gyflwyniad ar gyfer 2019-2020 i'w gweld yn ein cylchlythyr. Cyfeiriwch at y canllaw E-gyflwyno - Canllaw Pynciau 2019-2020 sydd wedi'i gysylltu ar frig y dudalen, i ddod o hyd i ofynion penodol eich pwnc.