Rydym ar hyn o bryd yn creu Banc Cwestiynau o’r newydd fydd yn welliant ar y fersiwn presennol ac yn cynnig mwy o nodweddion. Yn y cyfamser bydd y system bresennol ar gael ond ni fyddwn yn ychwanegu unrhyw gwestiynau newydd at y wefan.

Mae'r Banc Cwestiynau yn adnodd rhad ac am ddim sy'n eich galluogi i greu papur cwestiynau o ddewis o filoedd o gwestiynau o gyn bapurau CBAC. Dewch o hyd i'r cwestiynau yr ydych chi eu hangen, ychwanegwch nhw at eich papur ac allforiwch eich papur ynghyd â chynllun marcio a sylwadau'r arholwyr fel PDF yn barod i'w ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth.

 

 

  • TGAU
  • TAG UG/Safon Uwch

Ar hyn o bryd rydym yn creu Banc Cwestiynau newydd a gwell a fydd yn cynnig mwy o ymarferoldeb i'n hathrawon a'n myfyrwyr. Gan ein bod yn archifo ein system bresennol, byddwch yn dal i allu defnyddio'r cwestiynau sydd ar gael, fodd bynnag, ni fyddwn yn llwytho unrhyw gwestiynau neu bynciau newydd.


Creu

Adeiladwch bapur cwestiwn eich hun, o ddewis o filoedd o gwestiynau o gyn papurau.

Addasu

Mae yna ddewis amrywiol o flynyddoedd, testunau a phynciau i greu'r papur cwestiwn perffaith.

Adolygu

Mae'r adnodd yma yn addas ar gyfer profion diwedd gwersi, gweithgareddau adolygu neu waith cartref.