Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Hoffai CBAC ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i'n canolfannau, athrawon a dysgwyr.

Mae ein swyddfeydd yng Nghaerdydd a Threfforest ar gau dros gyfnod y Nadolig. Byddwn yn cau ddydd Mercher 22 Rhagfyr 2021 ac yn ail-agor ddydd Mawrth 4 Ionawr 2022.

Noder, nid yw ein negeseuon e-bost a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol yn cael eu monitro yn ystod y cyfnod hwn, fodd bynnag, byddwn yn ymateb i unrhyw ymholiadau ar ôl i ni ddychwelyd.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!