Diweddariad coronafeirws: Dyfarnu cymwysterau galwedigaethol a thechnegol, a chymwysterau cyffredinol eraill yn haf 2020
Diweddariad coronafeirws: Dyfarnu cymwysterau galwedigaethol a thechnegol, a chymwysterau cyffredinol eraill yn haf 2020

Mae’r ddogfen ganllawiau i’w gweld ar-lein ac yn amlinellu cynlluniau Ofqual ar gyfer dyfarnu cymwysterau galwedigaethol a thechnegol a chymwysterau cyffredinol heblaw’r TGAU, UG a Safon Uwch yn yr haf. Mae’r ddogfen hefyd yn cynnwys gwybodaeth bellach am yr hyn sy’n ddisgwyliedig gan gyrff dyfarnu a’r hyn a ddylai canolfannau ddisgwyl iddo ddigwydd yn yr wythnosau i ddod.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar sut i weithredu, mae Ofqual yn dal i benderfynu ar ei bolisi terfynol ar gyfer dyfarnu’r cymwysterau hyn. Gallai’r manylion newid felly. Cysylltwn eto â’r canolfannau i roi arweiniad pellach unwaith y bydd y cyhoeddiadau hyn wedi’u gwneud.

Mae CBAC yn croesawu’r arweiniad hwn a byddwn yn parhau i gydweithio â’n rheoleiddwyr er mwyn sicrhau nad yw’r myfyrwyr dan anfantais a’u bod yn derbyn gradd deg yn dilyn canslo arholiadau’r haf. Gwerthfawrogwn eich amynedd a’ch dealltwriaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Diweddariad Coronafeirws: Graddau Asesu Canolfannau
Diweddariad Coronafeirws: Graddau Asesu Canolfannau
Blaenorol
Ysgolion ledled Cymru yn creu cyfarpar diogelu personol hanfodol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd
Ysgolion ledled Cymru yn creu cyfarpar diogelu personol hanfodol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd
Nesaf