Diweddariad Coronafeirws: arweiniad ynghylch cymwysterau a gymeradwyir gan Cymwysterau Cymru yng Nghymru
Diweddariad Coronafeirws: arweiniad ynghylch cymwysterau a gymeradwyir gan Cymwysterau Cymru yng Nghymru

Hoffem hysbysu ein canolfannau yng Nghymru ein bod bellach wedi cyhoeddi mwy o wybodaeth am drefniadau cyfres haf 2020, a’i bod i’w gweld yma.

Seiliwyd y deunydd hwn ar wybodaeth sy’n bodoli’n barod a gyhoeddwyd gan Cymwysterau Cymru, a fydd yn rhyddhau mwy o fanylion yn ymwneud ag ymgeiswyr preifat yr wythnos hon.

Cymwysterau a reoleiddir gan Ofqual

Mae CGC wedi llunio canllawiau pellach i’r canolfannau hynny sy’n cyflwyno cymwysterau yng Nghymru a achredir gan Ofqual. Gellir eu llwytho i lawr yma.

Y Camau Nesaf

Byddwn yn cysylltu â’n hysgolion a cholegau yr wythnos nesaf i roi mwy o wybodaeth ac arweiniad ynghylch cyflwyno graddau asesu canolfannau a gwybodaeth am drefnau rhestrol.

Gwerthfawrogwn eich amynedd a’ch cefnogaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn, diolch yn fawr iawn i chi.

Ysgolion ledled Cymru yn creu cyfarpar diogelu personol hanfodol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd
Ysgolion ledled Cymru yn creu cyfarpar diogelu personol hanfodol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd
Blaenorol
Diweddariad Coronafeirws: Ymgeiswyr Preifat
Haf 2020 Diweddariad Coronafeirws: Ymgeiswyr Preifat
Nesaf