TGAU Mathemateg a Rhifedd (Dwyradd) - Dysgu o 2025

new_releases
Dysgu Proffesiynol

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau Dysgu Proffesiynol ar gyfer y cymwysterau TGAU Gwneud-i-Gymru newydd, ewch i'r dudalen Dysgu Proffesiynol yma.

Dysgu: Medi 2025
Codau Cyfeirio Codau info
 • Dogfennau Allweddol
 • Trosolwg
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau

Mae'r cymhwyster TGAU Mathemateg a Rhifedd (Dyfarniad Dwbl) yn cael ei lunio ar sail y pum hyfedredd rhyngddibynnol sy'n ffurfio egwyddorion cynnydd Cwricwlwn Cymru mewn perthynas â'r Maes Mathemateg a Rhifedd. Bydd y cymhwyster yn:

 • darparu cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu eu dealltwriaeth gysyniadol o gysyniadau a syniadau mathemategol
 • darparu cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o ystod eang o iaith fathemategol a defnyddio symbolau i ddangos y cyfathrebu hyn
 • caniatáu i ddysgwyr ddangos eu bod yn gallu defnyddio a chymhwyso sgiliau mathemategol a rhifiadol yn ddidrafferth ac yn fanwl gywir
 • cefnogi dysgwyr i ddatblygu a chymhwyso rhesymu sy'n rhesymegol wrth gyfiawnhau a phrofi perthnasoedd rhwng cysyniadau
 • darparu cyfleoedd i ddysgwyr ddangos cymhwysedd strategol yn annibynnol pan fyddant yn defnyddio syniadau mathemategol i ddatrys problemau.

 

Bydd cynnwys y cymhwyster TGAU Mathemateg a Rhifedd (Dyfarniad Dwbl) yn seiliedig ar y cysyniadau mathemategol a rhifiadol canlynol sy'n ffurfio datganiadau o'r hyn sy'n bwysig y Cwricwlwm i Gymru ar gyfer y Maes Mathemateg a Rhifedd:

 • Rhif
 • Algebra
 • Geometreg a mesurau
 • Ystadegaeth a thebygolrwydd

 

Caiff agweddau ar bob cysyniad eu harchwilio ym mhob uned o'r cymhwyster. Mae hyn yn cefnogi'r datganiad 'mae gwahanol feysydd mathemateg yn hynod o ryng-gysylltiedig a dibynnol ar ei gilydd' sydd wedi'i gynnwys yn yr ystyriaethau penodol ar gyfer y Maes hwn. Bydd y cymhwyster hwn yn cefnogi cysylltiadau allweddol gyda Meysydd eraill o'r Cwricwlwm i Gymru, gan gynnwys datblygu llythrennedd ariannol dysgwyr i gefnogi llesiant dysgwyr.

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Cyrsiau i ddod
 • Cyrsiau ar alw
photo of John Williams
Oes gennych chi gwestiwn?
John Williams ydw i
Phone icon (Welsh) 029 2240 4251
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Ryan Walters
Phone icon (Welsh) 029 2240 4251
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
John Williams
Dyddiadau Allweddol
2024
09
Gor
Cyhoeddi Manyleb Ddrafft
30
Medi
Cyhoeddi Manyleb wedi'i chymeradwyo
19
Rhag
Cyhoeddi Deunyddiau Asesu Enghreifftiol