TGAU Amgylchedd Adeiledig

Dysgu: Medi 2021
Codau Cyfeirio Codau info
  • Trosolwg
  • Adnoddau
  • Hyfforddiant
  • Cysylltiadau

Mae cymhwyster TGAU Amgylchedd Adeiledig yn cyflwyno dysgwyr i'r amgylchedd adeiledig ac yn datblygu eu dealltwriaeth ohono, gan gynnwys y crefftau a'r rolau sy'n gysylltiedig â'r maes, yr offer, technolegau a defnyddiau a ddefnyddir wrth ei adeiladu a'i gynnal a'i gadw, a'r prosesau sy'n rhan o'r gwaith o'i ddylunio.

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
  • Deunyddiau Cwrs
  • Cyrsiau
  • Deunyddiau

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y Wefan Ddiogel. 

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

photo of Allan Perry
Oes gennych chi gwestiwn?
Allan Perry ydw i
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Andrew O'Regan
Phone icon (Welsh) 029 2240 4259
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Allan Perry