TGAU Amgylchedd Adeiledig

Dysgu: Medi 2021
Codau Cyfeirio Codau info
  • Trosolwg
  • Adnoddau
  • Hyfforddiant
  • Cysylltiadau

Mae cymhwyster TGAU Amgylchedd Adeiledig yn cyflwyno dysgwyr i'r amgylchedd adeiledig ac yn datblygu eu dealltwriaeth ohono, gan gynnwys y crefftau a'r rolau sy'n gysylltiedig â'r maes, yr offer, technolegau a defnyddiau a ddefnyddir wrth ei adeiladu a'i gynnal a'i gadw, a'r prosesau sy'n rhan o'r gwaith o'i ddylunio.

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
  • Deunyddiau Cwrs
  • Haf 21 Adnodd Asesu

Our Assessment Resources are sets of questions based on specific themes, topics or skills within the qualification. They are an optional resource (their use is not mandatory) which have been created to assist teachers in assessing learners in summer 2021. We recommend that you use the Mapping Grid provided initially to help you find appropriate Assessment Resources.

Our Mapping Grid has been designed for you to view, at a glance, the content and assessment objectives covered in each Assessment Resource, and then download the relevant Assessment Resource. (W)

<p>Ni ddarganfuwyd unrhyw Adnoddau Asesu Haf 2021</p>
  • Cyrsiau i ddod
  • Deunyddiau o ddigwyddiadau blaenorol

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y Wefan Ddiogel. 

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

photo of Allan Perry
Oes gennych chi gwestiwn?
Allan Perry ydw i
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Hilary Wyman
Phone icon (Welsh) 029 2240 4259
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Allan Perry