TGAU Technoleg Ddigidol

Dysgu: Medi 2021
Codau Cyfeirio Codau info
  • Trosolwg
  • Adnoddau
  • Hyfforddiant
  • Cysylltiadau

Mae Adnoddau a Deunyddiau Enghreifftiol nawr ar gael ar y Wefan Ddiogel.

 

Mae cymhwyster TGAU CBAC mewn Technoleg Ddigidol yn gymhwyster eang sy'n galluogi dysgwyr i adeiladu ar y sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth ddigidol a ddefnyddir yn eu bywydau yn yr ysgol a'u bywydau bob dydd. Mae'r cymhwyster wedi'i lunio ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno dechrau ar eu taith tuag at yrfa sy'n defnyddio technolegau digidol neu symud ymlaen at raglenni dysgu lefel uwch sy'n cynnwys technolegau digidol.

Bydd y cymhwyster yn galluogi dysgwyr i feithrin eu dealltwriaeth o'r amrywiaeth o systemau technoleg ddigidol a ddefnyddir yn ein cymdeithas gysylltiedig a byd-eang. Bydd hefyd yn galluogi dysgwyr i archwilio natur ddatblygol systemau technoleg ddigidol a sut y gellir defnyddio'r systemau hyn mewn ffordd gynhyrchiol, greadigol a diogel.

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
  • Deunyddiau Cwrs
  • Haf 21 Adnodd Asesu

Our Assessment Resources are sets of questions based on specific themes, topics or skills within the qualification. They are an optional resource (their use is not mandatory) which have been created to assist teachers in assessing learners in summer 2021. We recommend that you use the Mapping Grid provided initially to help you find appropriate Assessment Resources.

Our Mapping Grid has been designed for you to view, at a glance, the content and assessment objectives covered in each Assessment Resource, and then download the relevant Assessment Resource. (W)

<p>Ni ddarganfuwyd unrhyw Adnoddau Asesu Haf 2021</p>
photo of Andy Parker
Oes gennych chi gwestiwn?
Andy Parker ydw i
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Kwai Wong
Phone icon (Welsh) 029 2240 4267
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Andy Parker
Dyddiadau Allweddol
2021
01
Medi
Addysgu o Medi 2021
2023
01
Meh
Arholiadau Cyntaf