TGAU Technoleg Ddigidol

Dysgu: Medi 2021
Codau Cyfeirio Codau info
  • Dogfennau Allweddol
  • Trosolwg
  • Adnoddau
  • Hyfforddiant
  • Cysylltiadau

Nid oes dyddiadau cau ar gyfer Arholiadau neu waith cwrs ar gyfer TGAU Technoleg Ddigidol tan 2023.

Mae Adnoddau a Deunyddiau Enghreifftiol nawr ar gael ar y Wefan Ddiogel.

Mae cymhwyster TGAU CBAC mewn Technoleg Ddigidol yn gymhwyster eang sy'n galluogi dysgwyr i adeiladu ar y sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth ddigidol a ddefnyddir yn eu bywydau yn yr ysgol a'u bywydau bob dydd. Mae'r cymhwyster wedi'i lunio ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno dechrau ar eu taith tuag at yrfa sy'n defnyddio technolegau digidol neu symud ymlaen at raglenni dysgu lefel uwch sy'n cynnwys technolegau digidol.

Bydd y cymhwyster yn galluogi dysgwyr i feithrin eu dealltwriaeth o'r amrywiaeth o systemau technoleg ddigidol a ddefnyddir yn ein cymdeithas gysylltiedig a byd-eang. Bydd hefyd yn galluogi dysgwyr i archwilio natur ddatblygol systemau technoleg ddigidol a sut y gellir defnyddio'r systemau hyn mewn ffordd gynhyrchiol, greadigol a diogel.

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
  • Cyrsiau i ddod
  • Gweminarau ar alw
photo of Andy Parker
Oes gennych chi gwestiwn?
Andy Parker ydw i
Phone icon (Welsh) 029 2065 5401
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Kwai Wong
Phone icon (Welsh) 029 2065 5401
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Andy Parker
Dyddiadau Allweddol
2022
25
Awst
Diwrnod Canlyniadau TGAU 2022
2023
01
Meh
Arholiadau Cyntaf