Lefel 1/2 Dyfarniad Galwedigaethol mewn Cyfathrebu Busnes Byd-eang Almaeneg - Dysgu o 2022

Dysgu: Medi 2022
Codau Cyfeirio Codau info
  • Trosolwg
  • Adnoddau
  • Hyfforddiant
  • Cysylltiadau
Manyleb Lefel 1/2 Cyfarthrebu Busnes Byd-Eang (Almaeneg)

Mae ein Dyfarniad Galwedigaethol mewn Cyfathrebu Busnes Byd-eang yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth myfyrwyr o fuddion sgiliau iaith mewn economi fyd-eang ac yn rhoi cyfleoedd iddynt ddatblygu eu gwybodaeth am Almaeneg mewn cyd-destun galwedigaethol.

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
  • Deunyddiau Cwrs
photo of Claire Bellamy
Oes gennych chi gwestiwn?
Claire Bellamy ydw i
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Candice Dempster
Phone icon (Welsh) 029 2240 4298
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau hyfforddi.
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Claire Bellamy