Lefel 1/2 Dyfarniad Galwedigaethol Peirianneg (Dyfarniad Technegol) - Dysgu o 2022

Dysgu: Medi 2022
Codau Cyfeirio Codau info
  • Trosolwg
  • Adnoddau
  • Hyfforddiant
  • Cysylltiadau

Bydd ein Dyfarniad Galwedigaethol mewn Peirianneg yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth myfyrwyr o'r sector Peirianneg ac yn rhoi cyfleoedd iddynt feithrin sgiliau ymarferol cysylltiedig. Mae'n ymdrin â gweithgynhyrchu cynhyrchion peirianegol, dylunio cynhyrchion peirianegol a datrys problemau peirianegol sy'n canolbwyntio ar sut mae peirianneg fodern wedi effeithio ar fywyd modern yn y cartref, yn y gwaith ac yn y gymdeithas yn gyffredinol. 

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
  • Deunyddiau Cwrs
photo of Gareth Cook
Oes gennych chi gwestiwn?
Gareth Cook ydw i
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Catrin Walters
Phone icon (Welsh) 029 2240 4307
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Gareth Cook
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
dpp@cbac.co.uk