Lefel 1/2 Dyfarniad Galwedigaethol Busnes Adwerthu (Dyfarniad Technegol) - Dysgu o 2022

Dysgu: Medi 2022
Codau Cyfeirio Codau info
  • Trosolwg
  • Adnoddau
  • Hyfforddiant
  • Cysylltiadau

Bydd ein Dyfarniad Galwedigaethol mewn Busnes Adwerthu yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth myfyrwyr o'r sector busnes adwerthu ac yn rhoi cyfleoedd iddynt feithrin sgiliau ymarferol cysylltiedig. Mae'n ymdrin â busnes adwerthu, gwasanaeth i gwsmeriaid ar gyfer busnes adwerthu a marsiandïo a marchnata cynhyrchion adwerthu. 

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
  • Deunyddiau Cwrs
  • Cyrsiau i ddod
  • Gweminarau ar alw
  • Deunyddiau o ddigwyddiadau blaenorol

Cyflwyniad i Dyfarniad Galwedigaethol Lefel 1/2 Busnes Adwerthu

photo of Stephen Oliver
Oes gennych chi gwestiwn?
Stephen Oliver ydw i
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Clare Williams
Phone icon (Welsh) 029 2240 4257
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Stephen Oliver
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
dpp@cbac.co.uk