Cymdeithaseg TGAU

Dysgu: Medi 2017
Codau Cyfeirio Codau info
  • Trosolwg
  • Cyn-Bapurau
  • Adnoddau
  • Hyfforddiant
  • Cysylltiadau

Lluniwyd ein manyleb TGAU Cymdeithaseg (9-1) er mwyn i ddysgwyr feithrin dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth feirniadol o'r byd cymdeithasol o'u cwmpas.  

Bydd y fanyleb yn datblygu gallu dysgwyr i feddwl yn gymdeithasegol mewn perthynas â'u profiad o'r byd o'u cwmpas. Gallant, felly, chwarae rôl gadarnhaol, weithredol a gwybodus yn y gymdeithas.  

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
  • Llyfrau
  • Deunyddiau Cwrs

WJEC/CBAC TEITLAU WEDI'U CYMERADWYO

Teitl

ISBN

CBAC Cymdeithaseg TGAU 978-1-911208-35-8

 

WJEC/CBAC TEITLAU HEB EU CYMERADWYO

Teitl

ISBN

CBAC Eduqas TGAU Cymdeithaseg Canllaw Adolygu 978-1-912820-31-3
  • Cyrsiau
  • Deunyddiau

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y Wefan Ddiogel

photo of Joanna Lewis
Oes gennych chi gwestiwn?
Joanna Lewis ydw i
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Greg Lewis
Phone icon (Welsh) 029 2240 4280
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Joanna Lewis
Dyddiadau Allweddol
2020
20
Awst
Cyhoeddwyd y canlyniadau ar gyfer arholiadau Mehefin 2020