Q Menu

Adnodd ...

Adnodd i helpu athrawon i baratoi eu myfyrwyr ar gyfer arholiadau

20 Hyd 2014

CBAC yw un o'r prif gyrff dyfarnu ym Mhrydain, yn darparu cymwysterau, hyfforddiant ac adnoddau addysgol ledled Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a gwledydd eraill.

Mae ein harbenigwyr pwnc a'n staff gweinyddol yn cynnig gwasanaeth hygyrch a phersonol.

14 Hydref 2014

Manyleb Eduqas CBAC yw'r unig un i gynnig dulliau ymchwil fel modiwl ar wahân