Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Dyddiadau Allweddol ac Amserlenni

Adborth ar Amserlen Dros Dro CBAC

Os oes gennych unrhyw adborth ynglyn ar amserlenni, cysylltwch â JCQ ar centresupport@jcq.org.uk cyn 30 Ebrill, 2018. Bydd yr adborth yn cael ei gymryd i ystyriaeth wrth greu’r amserlen terfynol.

Amserlenni Arholiadau

Dyddiadau Allweddol ar gyfer Swyddogion Arholiadau

Cael gwybod pryd fydd yr arholiadau, pryd fydd y canlyniadau yn cael eu rhyddhau a phryd i gyflwyno gwaith cwrs.


Manylion Cyswllt

Cofrestriadau

Catherine Chammings
029 2026 5193/5194
entries@wjec.co.uk

Cofrestru Canolfannau

Hannah Gardner
029 2026 5077/5089
centres@wjec.co.uk

Mwy o Gysylltiadau