Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Dyddiadau Allweddol ac Amserlenni

Amserlenni Arholiadau

Amserlenni Dros Dro

Dyddiadau Allweddol ar gyfer Swyddogion Arholiadau

Cael gwybod pryd fydd yr arholiadau, pryd fydd y canlyniadau yn cael eu rhyddhau a phryd i gyflwyno gwaith cwrs.


Manylion Cyswllt

Cofrestriadau

Catherine Chammings
029 2026 5193/5194
entries@wjec.co.uk

Cofrestru Canolfannau

Hannah Gardner
029 2026 5077/5089
centres@wjec.co.uk

Mwy o Gysylltiadau