Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Datblygiad y Byd TAG UG/U

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n hen fanyleb TAG UG/Safon Uwch Datblygiad y Byd, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr (a addysgir o 2009).

Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer y cymhwyster yma yng Nghymru a Lloegr yn ystod haf 2018. Hoffai CBAC sicrhau canolfannau y bydd athrawon y pwnc hwn yn parhau i dderbyn cefnogaeth lawn tan yr asesiad terfynol.

Am fwy o wybodaeth ar ba gymwysterau sydd yn cael eu diddymu yng Nghymru, ewch i Gylchlythyr 41.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae'r offeryn dysgu yma yn cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA


Gwaith Cwrs