Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymraeg Ail Iaith

Dewiswch y cymhwyster perthnasol isod er mwyn cael gafael ar adnoddau dysgu a dogfennau allweddol y cwrs.
Dod yn Arholwr gyda CBAC

Dysgu mwy am addysgu ac asesu ein cymwysterau
Derbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb
Medru cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr

Mwy o wybodaethCysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Sian Llewelyn
029 2026 5162
Ebostio Sian

Swyddog Cyswllt y Gymraeg

Amanda Griffiths
029 2026 5480
Ebostio Amanda

Swyddog Cefnogi Pwnc

Nia Morgan
029 2026 5192
Ebostio Nia

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk