Q Menu
< Treforest Conference Facilities

TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf (o 2015)

TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf o 2015

Mae TGAU Cymraeg yn gymhwyster sy'n annog ymgeiswyr i ddatblygu eu diddordeb a'u brwdfrydedd yn y Gymraeg a'u harfogi i gyfrannu at gymdeithas ddwyieithog yn yr unfed ganrif ar hugain. Anelir at ddatblygu hyder yr ymgeiswyr wrth gyfathrebu'n effeithiol yn yr iaith ar lafar ac yn ysgrifenedig a datblygu sgiliau hanfodol a fydd yn diwallu anghenion ymgeiswyr, cyflogwyr ac addysg bellach. Y nod yw meithrin yn yr ymgeiswyr agweddau cadarnhaol at yr iaith Gymraeg, y dreftadaeth lenyddol a'r diwylliant cyfoes aml-gyfrwng, gan feithrin gwerthfawrogiad o'r Gymraeg a hyrwyddo defnydd effeithiol ohoni.
Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld a'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Cyn-bapurau

Mae nifer helaeth o gyn-papurau a chynlluniau marcio Cymraeg TGAU ar gael gyda ni.

Gweld cyn-bapurau


Deunyddiau Asesu Enghreifftiol Ychwanegol

Mae'r deunyddiau asesu enghreifftiol ychwanegol ar gyfer manyleb newydd TGAU Cymraeg Iaith ar gael ymaCysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Llinos Lloyd
029 2026 5004
Ebostio Llinos

Swyddog Cefnogi Pwnc

Nia Morgan
029 2026 5192
Ebostio Nia

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau perthnasol

 
Newydd
pdf document logo
TGAU Cymraeg Iaith Adroddiad Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.