Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Lefel Mynediad Cymraeg

Rydym wedi datblygu cymhwyster newydd lefel mynediad Cymraeg i'w addysgu gyntaf yng Nghymru o fis Medi 2019 (Asesiad cyntaf yn 2021). Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig a'r fanyleb newydd

Dogfennau Allweddol

Manyleb

Adnoddau'r Pwnc

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Gweld Dogfennau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Cyrsiau Hyfforddi

Cysylltwch a ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Llinos Lloyd
029 2026 5179
cymraeg@cbac.co.uk

Swyddog cefnogi Pwnc

Nia Morgan
029 2026 5070
cymraeg@cbac.co.uk
 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.