Q Menu
< Treforest Conference Facilities

CA4 Cenedlaethol/Sylfaen

Mae mesurau perfformiad 2017 ar gael i'w gweld yma

Mae esboniad gradd Tystysgrif Her Sgiliau CA4 ar gael yma

Ffocws canolog Bagloriaeth Cymru yng Nghyfnod Allweddol 4 yw darparu cyfrwng i rai 14-16 oed atgyfnerthu a meithrin sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd.

Bydd y cymhwyster yn helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer y dyfodol drwy feithrin sgiliau, priodoleddau a mathau o ymddygiad a gaiff eu gwerthfawrogi gan addysgwyr ôl-16 a darpar gyflogwyr.


E-Gyflwyno

Mae gwaith ymgeiswyr mewn unedau/cydrannau a asesir neu gymedrolir yn fewnol yn cael ei e-gyflwyno i CBAC ar gyfer y pwnc hwn. Am ragor o wybodaeth ac arweiniad am y broses ewch i'r dudalen we e-gyflwyno.


Banc Briff Her

Her y Gymuned

Her Mentergarwch a Chyflogadwyedd

Her Dinasyddiaeth Fyd-eang

Heriau Generig (gellir eu haddasu gan ganolfannau)

Briffiau Heriau wedi eu cymeradwyo gan sefydliadau

Heriau y Gymuned wedi eu cymeradwyo

Heriau Menter a Chyflogadwyedd wedi eu cymeadwyo

Heriau Dinasyddiaeth Fyd-eang wedi eu cymeradwyo


Cysylltwch â Ni

Rheolwr Framwaith Bagloriaeth Cymru

Caroline Morgan
029 2026 5319
Ebostio Caroline

Swyddog Bagloriaeth Cymru CA4 Cenedlaethol/Sylfaen

Sara Davies
029 2026 5191
Ebostio Sara

Cydlynydd Bagloriaeth Cymru a Sgiliau

Julie Rees
029 2026 5096
Ebostio Julie

Swyddog Cefnogaeth Bagloriaeth Cymru a Sgiliau

Nia Williams
029 2026 5338
Ebostio Nia

Mae ein Swyddogion Cefnogaeth Rhanbarthol ymroddgar hefyd wrth law i helpu i wneud y newid yn esmwyth. Gallwch ddod o hyd i'ch Swyddog yma.

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Upcoming CPD Events

Bagloriaeth Cymru CBAC - DPP Cydlynwyr Newydd
Bagloriaeth Cymru CBAC – Cynhadledd Uwch
Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith: Paratoi i Addysgu
 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.