Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Yr Iaith ar Waith (Cymraeg) Llwybrau

Mae’r cymhwyster Iaith ar Waith yn dod i ben ac yn cael ei ddyfarnu am y tro olaf yn haf 2020. Cyfeiriwch at gylchlythyr 012 (Medi 2019) am ragor o fanylion.

Mae'r Iaith ar Waith yn gymhwyster sy'n rhoi'r cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio'u Cymraeg a datblygu eu sgiliau dwyieithog yn y gweithle.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar gyfer manyleb newydd Cymraeg Gwaith / Work Welsh.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Am y Cymhwyster Hwn

Mae'r cymhwyster ar gael yn Lefel Mynediad 3, Lefel 1, Lefel 2 a Lefel 3 gyda thair uned sy'n werth dau gredyd ar bob lefel. Asesir yr unedau hyn yn y canolfannau ac fe'u safonir yn allanol.

Bwriedir y cymhwyster galwedigaethol hwn ar gyfer Cymry Cymraeg neu ddysgwyr sy'n defnyddio'r iaith Gymraeg wrth gynnig gwasanaeth cwsmer yn broffesiynol yn y gweithle. Y nod yw y bydd myfyrwyr yn defnyddio'r Gymraeg yn naturiol a chyda hyder wrth ddelio â chwsmeriaid.

Wrth ddilyn y cymhwyster hwn, daw'r myfyrwyr yn ymwybodol pam bod defnyddio'r Gymraeg â chwsmeriaid yn bwysig yng Nghymru heddiw, a pha gywair sy'n briodol i'w ddefnyddio mewn sefyllfaoedd gwahanol. Byddant hefyd yn gallu delio'n hyderus â chwsmeriaid trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn gallu ymateb i amrywiol sefyllfaoedd o fewn y gweithle.


Samplau

Rhaid anfon samplau o waith at:

Nia Morgan
Parth Cymraeg
CBAC
245 Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YX

Dyddiad cyflwyno samplau: 12 Rhagfyr (cyfres Ionawr) / 4 Mai (cyfres Mehefin).

Dylai samplau o waith gynnwys:

Taflen Ddilysu Myfyriwr
Cofnod Asesu


Dolenni Defnyddiol

Canllawiau Anfon Sampl
Canllawiau i Diwtoriaid


Cysylltwch â ni

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Nia Morgan
029 2026 5192
Ebostio Nia

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk
 
Newydd
pdf document logo
Yr Iaith Ar Waith Llwybrau Mynediad Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.