Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 1/2 Chwaraeon

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadu'n ymwneud â'r pwnc hwn.

Mae'r Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Chwaraeon (QAN - 601/4547/X) a'r Thystysgrif Lefel 1 / 2 mewn Chwaraeon (QAN - 601/4548/1) yn gymwysterau newydd cyffrous s'yn cael eu cynnig gan CBAC. Mae'r dyfarniad a'r dystysgrif yn cynnig profiad dysgu sy'n canolbwyntio ar ddysgu i'r rhai 14 - 16 mlwydd oed trwy ddysgu cymhwysol. Bydd myfyrwyr yn meithrin ac yn cymhwyso gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth trwy dasgau pwrpasol a osodwyd yng nghyd-destunau sector new bwnc sy'n cynnwys nifer o nodweddion gwaith go iawn.

Datganiad o Ddiben

Datganiad o Ddiben Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Chwaraeon

Datganiad o Ddiben Tystysgrif Lefel 1 / 2 mewn Chwaraeon

Asesiadau Dan Reolaeth

Bydd asesiad allanol uned 2 ar gael i'w lawrlwytho gan ganolfannau o 1 Mai bob blwyddyn, yn yr adran Papur Cwestiynau ar y gwefan ddiogel.

Strwythur y Cymwysterau

Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Chwaraeon (QAN - 601/4547/X)

Rhif yr uned

Teitl yr Uned

Asesiad

ODA

9891

Ymgyrchoedd Chwaraeon

Gorfodol

Mewnol

30

9892

Gwella Perfformiad ym Myd Chwaraeon

Gorfodol

Allanol

30

9893

Ffitrwydd mewn Chwaraeon

Gorfodol

Mewnol

60

Mae'n rhaid i'r dysgwyr gyflawni pob uned.

Tystysgrif Lefel 1 / 2 mewn Chwaraeon (QAN - 601/4548/1)

Rhif yr uned

Teitl yr Uned

Asesiad

ODA

9891

Ymgyrchoedd Chwaraeon

Gorfodol

Mewnol

30

9892

Gwella Perfformiad ym Myd Chwaraeon

Gorfodol

External

30

9893

Ffitrwydd mewn Chwaraeon

Gorfodol

Mewnol

60

9894

Digwyddiadau Chwaraeon

Gorfodol

External

30

9895

Dadansoddi Chwaraeon

Dewisol

Mewnol

30

9896

Datblygu Sgiliau

Dewisol

Mewnol

30

9897

Cynyddu Cyfranogiad

Dewisol

Mewnol

30

9898

Technoleg Chwaraeon

Dewisol

Mewnol

30

Mae'n rhaid i ddysgwyr gyflawn'r HOLL uned orfofol a THAIR uned ddewisol.

Gwybodaeth am weithdrefnau cofrestru a chodio.

Dogfennau Allweddol

Sport Cover

  • Manyleb Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Chwaraeon
  • Manyleb Tystysgrif Lefel 1 / 2 mewn Chwaraeon
  • Deunyddiau Asesu Enghreifftiol

Y Newyddion Diweddaraf

Cymwysterau ychwanegol wedi'u hachredu

Mae cymwysterau newydd wedi'u hachredu yn cynnwys Tystysgrif Lefel 1 / 2 mewn Twristiaeth, Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Lletygarwch ac Arlwyo a Dyfarbiad Lefel 1 / 2 mewn Gweithrediadau Digwyddiadau. Cysylltwch â sally.griffiths@wjec.co.uk am ragor wybodaeth.

CBAC yn lansio cymwysterau newydd

Un o grŵp o gyrsiau newydd cyffrous sy'n cael eu cynnig gan CBAC yw Chwaraeon. Ymhlith y cyrsiau eraill mae Busnes Adwerthu, Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig a Twristiaeth.

Cymwysterau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Addysg Gorfforol TGAU; Addysg Gorfforol TAG UG / U; Cymwysterau Galwedigaerthol eraill

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Rydym yn cynnal cyfres o gyrsiau DPP o dymor yr hydref i gefnogi athrawon sydd yn addysgu Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 1/2 Chwaraeon. I archebu eich lle, cliciwch ar y linc isod:

CBAC Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 1/2 Chwaraeon - Dulliau o Addysgu (Canolfannau Cymru'n Unig)

Cysylltu

Swyddog Pwnc

Sean Willians
029 2240 4271
Ebostio Sean

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Andrew O'Regan
029 2240 4271
Ebostio Andrew

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Upcoming CPD Events

Lefel 1-2 Chwaraeon ac Egwyddorion Hyfforddi
 
Newydd
pdf document logo
Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 1/2 Chwaraeon Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.