Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymdeithaseg TGAU

Cyfleodd ail-sefyll ar gyfer manylebau presennol Cymdeithaseg

Asesir y fanyleb presennol ar gyfer TGAU Cymdeithaseg yn ystod Haf 2018. Byddwn y derbyn cofrestriadau newydd ac ar gyfer ail-sefyll. Fe fydd cyfle ychwanegol ar gyfer ail-sefyll yn unig yn ystod Ionawr 2019.

Cysylltwch a entries@wjec.co.uk am fanylion pellach.Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n manyleb TGAU Cymdeithaseg, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr.

Deunyddiau Cyrsiau

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Joanna Lewis
029 2240 4280
Ebostio Joanna

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Eira Morgan
029 2240 4280
Ebostio Eira

Upcoming CPD Events

Eduqas GCSE Sociology: Assessment > Classroom Practice (England and Wales centres)
Safon UG-U Cymdeithaseg CBAC: Asesu > Ymarfer yn yr Ystafell Ddosbarth
 
Newydd
pdf document logo
TGAU Cymdeithaseg Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.