Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymdeithaseg TGAU (o 2017)

TGAU Cymdeithaseg dynodedig CBAC (i'w addysgu o 2017)

Rydym wedi datblygu cymhwyster TGAU diwygiedig (9-1) Cymdeithaseg, sydd wedi cael ei achredu gan Ofqual a'i ddynodi gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2017. Mae'r cymhwyster hwn yn cyrraedd gofynion rheoliadol yng Nghymru a Lloegr.

Mwy o wybodaeth am gymwysterau dynodedig Cymwsyterau Cymru

Adnoddau'r cwrs

Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Cyrsiau hyfforddiCysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Joanna Lewis
029 2240 4280
Ebostio Joanna

Swyddog Cefnogi Pwnc

Greg Lewis
029 2240 4280
Ebostio Greg

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk
 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.