Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Gwyddoniaeth Heddiw Llwybrau Mynediad

Mae Llwybrau Mynediad Gwyddoniaeth Heddiw ar gael ar Lefel Mynediad 2 a 3. Gall ymgeiswyr ddilyn amrywiaeth eang o unedau sy'n caniatáu i ganolfannau gynhyrchu rhaglen addysgu i ateb anghenion eu dysgwyr. Mae'r cymhwyster ar gael mewn tri maint: Diploma (37 credyd) Tystysgrif (13 credyd neu fwy) a Dyfarniad (8 credyd neu fwy).

Unedau Gwyddoniaeth Heddiw

Gellir defnyddio rhai unedau o Mynediad 3 fel credyd tuag at gymhwyster Llwybrau Gwyddoniaeth Gymhwysol lefel 1.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau DPP.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Gweinyddu'r Llwybrau Mynediad

IAMIS

Bydd y cyfnod IAMIS yn agored o 7fed Tachwedd i chi wirio data ymgeiswyr, a chynhyrchu eich sampl safoni. Cofiwch gyflwyno'ch sampl i CBAC erbyn 12fed Rhagfyr. Gallwch weld manylion y safonwr ar frig y dudalen yn IAMIS, unwaith y byddwch wedi clicio i gynhyrchu'r sampl.  Mae canllaw defnyddwyr IAMIS Llwybrau Mynediad yn cynnwys manylion llinell gymorth i chi ei defnyddio os byddwch yn cael problemau â'r broses hon.

Dyma linc i'r Rhestr Wirio Safoni sy'n rhestru'r holl ddeunyddiau y byddwch eu hangen cyn cyflwyno eich gwaith i'w safoni.

Cofrestriadau

  • Ionawr erbyn - 21ain Hydref i'w cywiro gan ganolfannau hyd at (11ain Tachwedd)
  • Mehefin erbyn - 21ain Chwefror fan bellaf i'w cywiro gan ganolfannau hyd at (18ain Mawrth)

Samplau

Dyddiadau cyflwyno'r sampl o dystiolaeth i gyrraedd y safonwyr ydi:

  • Ionawr erbyn - 12fed Rhagfyr.
  • Mehefin erbyn - 4fed Mai.

Newyddion am Achredu

Mae'r cymwysterau canlynol wedi eu hachredu:

Dyfarniad Lefel Mynediad Llwybrau Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 2) (FfCCh) QAN: 600/4090/7
Tystysgrif Lefel Mynediad Llwybrau Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 2) (FfCCh)QAN: 600/4442/1 
Diploma Lefel Mynediad Llwybrau Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 2) (FfCCh) QAN: 600/4438/x
Dyfarniad Lefel Mynediad Llwybrau Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 3 (FfCCh) QAN: 600/4287/4
Tystysgrif Lefel Mynediad Llwybrau Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 3) (FfCCh) QAN: 600/4250/3
Diploma Lefel Mynediad Llwybrau Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 3) (FfCCh) QAN: 600/4251/5


Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Llinos Wood
029 2240 4252
Ebostio Llinos

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Sarah Price
029 2240 4252
Ebostio Sarah

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Upcoming CPD Events

 
Newydd
pdf document logo
Gwyddoniaeth Heddiw Adroddiadau'r Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.