Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Gwyddoniaeth Gymhwysol TGAU (Dwyradd) o 2016

Cyhoeddir fersiynau Cymraeg Adroddiadau’r Arholwyr erbyn dydd Llun 15 Hydref 2018.


Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth yn ymwneud â manyleb TGAU Gwyddoniaeth Gymhwysol (Gradd Dwyradd) newydd sydd ar gael yng Nghymru yn unig. Bydd y cymhwyster hwn yn cael eu haddysgu gyntaf o fis Medi 2016. Am fwy o wybodaeth ar y newidiadau i gymwysterau TGAU Gwyddoniaeth yng Nghymru o 2016, ewch at yr erthygl yma gan Cymwysterau Cymru.

Tanysgrifiwch i'r rhestr e-bost i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf, gan gynnwys adnoddau newydd, cyrsiau hyfforddi DPP a gwybodaeth arholiadau.


Dyddiadau Allweddol

Mae manylion o flaen llaw Gwyddoniaeth Gymhwysol TGAU (Dwyradd) nawr ar gael. Gallwch hefyd ddod o hyd i'r ddogfen yn yr adran dogfennau cysylltiedig o dan y pennwad 'Adnoddau i Athrawon'.Asesiad yn seiliedig ar dasgau TGAU uned 4 2019

Dydd Llun 4ydd Tachwedd – Dydd Gwener 20fed Rhagfyr

Dyddiadau'r Uned Asesiad Ymarferol 2020

Dydd Llun 6 Ionawr – Dydd Gwener 14 Chwefror 2020


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Banc Cwestiynau

Mae'r adnodd yma yn galluogi chi i greu papur cwestiynau o ddewis o filoedd o gwestiynau o gyn bapurau.

Ymweld â'r Banc Cwestiynau

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Llinos Wood
029 2240 4252
Ebostio Llinos

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Sarah Price
029 2240 4252
Ebostio Sarah

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


 
Newydd
pdf document logo
Gwyddoniaeth Gymhwysol (Dwyradd) Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.