Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Gwyddoniaeth (Gradd Unigol) Lefel Mynediad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig a'r fanyleb Lefel Mynediad Gwyddoniaeth (gradd unigol), sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr (a addysgir o 2009).

Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer y cymhwyster yma yn ystod haf 2018.

Mae tystysgrif Lefel Mynediad Gwyddoniaeth newydd ar gael yng Nghymru a Lloegr (addysgu o 2016).

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau DPP.

Ewch i'r Wefan Ddiogel


Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Llinos Wood
029 2240 4252
Ebostio Llinos

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Sarah Price
029 2240 4252
Ebostio Sarah

Cymwysterau Perthnasol


Llwybrau Mynediad Gwyddoniaeth: DPP Ar-lein
Safon UG-U Gwyddoniaeth:Bioleg: Asesu>Ymarfer yn yr Ystafell Ddosbarth
Safon UG-U Gwyddoniaeth:Cemeg: Asesu > Ymarfer yn yr Ystafell Ddosbarth
Safon UG-U Gwyddoniaeth:Ffiseg: Asesu > Ymarfer yn yr Ystafell Ddosbarth
TGAU Gwyddoniaeth CBAC: Asesu > Ymarfer yn yr Ystafell Ddosbarth
 
Newydd
pdf document logo
Lefel Mynediad Gwyddoniaeth Gradd Unigol Hen - Adroddiad Arholwyr - Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.