Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Tystysgrif Gwyddoniaeth Lefel Mynediad (o 2016)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth yn ymwneud â manyleb Lefel Mynediad Gwyddoniaeth newydd sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr. Bydd y cymwysterau hyn yn cael eu haddysgu gyntaf o fis Medi 2016 a'r gwobrwyo cyntaf yn haf 2018.

Tanysgrifiwch i'r rhestr e-bost i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf, gan gynnwys adnoddau newydd, cyrsiau hyfforddi DPP a gwybodaeth arholiadau.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Banc Cwestiynau

Mae'r adnodd yma yn galluogi chi i greu papur cwestiynau o ddewis o filoedd o gwestiynau o gyn bapurau.

Ymweld â'r Banc Cwestiynau

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel


Gweminar DPP - Tystysgrif Gwyddoniaeth Lefel Mynediad

Cliciwch ar y ddelwedd isod i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP Asesiad di-arholiad Uned 3

Dogfennau Perthnasol

Cyflwyniad

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

    • Porwr diweddar, fel Interner Explorer 8
    • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
    • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma

Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.


Newyddion

Dyddiadau Allweddol

Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Gwyddoniaeth: Mae samplau profion Uned 2 a thasgau ymarferol Uned 3 a gofnodir ar IAMIS, i'w danfon at y safonwr erbyn 5 Mai.


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Llinos Wood
029 2240 4252
Ebostio Llinos

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Sarah Price
029 2240 4252
Ebostio Sarah

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Upcoming CPD Events

 
Newydd
pdf document logo
Adroddiad Arholwyr Lefel Mynediad Gwyddoniaeth Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.