Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cemeg UG/Safon Uwch (o 2015)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth yn ymwneud â manyleb UG/Safon Uwch Cemeg newydd sydd ar gael yng Nghymru yn unig. Bydd y cymwysterau hyn yn cael eu haddysgu gyntaf o fis Medi 2015 a'r gwobrwyo cyntaf yn haf 2016 (UG) a haf 2017 (Safon Uwch).

Tanysgrifiwch i'r rhestr e-bost i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf, gan gynnwys adnoddau newydd, cyrsiau hyfforddi DPP a gwybodaeth arholiadau.

Arholiad Ymarferol - Dyddiadau Arholiad Uned 5 2020

Gosod Canllawiau - Dydd Mawrth 28 Ebrill, 2020

Tasgau Arbrofol - Dydd Mawrth 5 a Dydd Mercher 6 Mai, 2020

Tasg Dadansoddi Ymarferol - Dydd Iau 7 Mai, 2020


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Banc Cwestiynau

Mae'r adnodd yma yn galluogi chi i greu papur cwestiynau o ddewis o filoedd o gwestiynau o gyn bapurau.

Ymweld â'r Banc Cwestiynau

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Jonathan Owen
029 2240 4252
Ebostio Jonathan

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Matthew Roberts
029 2240 4252
Ebostio Matthew

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Pethnasol


 
Newydd
pdf document logo
CBAC TAG Cemeg Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.