Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Addysg Gorffol Cwrs byr (o 2017)

Rydym yn falch o gadarnhau bod Cymwysterau Cymru wedi cymeradwyo ein cymhwyster TGAU Addysg Gorfforol (Cwrs Byr) newydd. Mae'r cymhwyster hwn yn bodloni gofynion rheoleiddiol Cymru ac wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru: nid yw ar gael i ganolfannau yn Lloegr.

Er bod y cymhwyster yn cael ei adnabod fel un a addysgir o fis Medi 2017, bydd y cyfle asesu cyntaf ar gyfer y cymhwyster cwrs byr yn ystod Haf 2018. Mae hyn yn cyd-fynd â'n cymhwyster TGAU Addysg Gorfforol newydd y mae canolfannau wedi dechrau ei addysgu ym mis Medi 2016.

Adnoddau Addysg Gorfforol (Cwrs Byr)

Dogfennau allweddol

Adnoddau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Cyrsiau HyfforddiCysylltwch a ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Mike Neale
029 2240 4271
Ebostio Mike

Swyddog cefnogi Pwnc

Andrew O'Regan
029 2240 4271
Ebostio Andrew

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau perthnasol


 
Newydd
pdf document logo
CBAC TGAU Addysg Gorfforol (Cwrs Byr) Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.