Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Astudio'r Cyfryngau TAG UG/U

Cyfleodd ail-sefyll ar gyfer manylebau presennol Astudio'r Cyfryngau CBAC

Asesir y fanyleb presennol ar gyfer TAG UG/U Astudio'r Cyfryngau yn ystod Haf 2018. Byddwn y derbyn cofrestriadau newydd ac ar gyfer ail-sefyll. Fe fydd cyfle ychwanegol ar gyfer ail-sefyll yn unig yn ystod Haf 2019.

Cysylltwch a entries@wjec.co.uk am fanylion pellach.


Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n manyleb TAG UG/U Astudio'r Cyfryngau, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr.

Deunyddiau Cyrsiau

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Newyddion Diweddaraf

Haf 2019 MS1 Fformat Deunydd Adnoddau

Deunydd print fydd fformat y deunydd adnoddau i’w ddefnyddio yn arholiad MS1 (1291) UG Astudio’r Cyfryngau Haf 2019


Y Cyfryngau, Ffilm a Chyfathrebu yn y Brifysgol - Taflen i Fyfyrwyr

Mae The Media, Communication and Cultural Studies Association (MeCCSA), cymdeithas Addysg Uwch sy'n cynrychioli buddiannau’r cyfyngau, ffilm a chyfathrebu, wedi cynhyrchu taflen yn ddiweddar sy'n nodi'r dewisiadau i fyfyrwyr a fyddai'n hoffi parhau i astudio'r Cyfryngau, Ffilm a Chyfathrebu yn y Brifysgol.

Astudio Cyfryngau, Ffilm a Chyfathrebu yn y Brifysgol

Gall athrawon hefyd fod a diddordeb i ddarllen James Curran's Defence of Media Studies.


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Jo Johnson
029 2240 4302
Ebostio Jo

Swyddog Cyswllt

Hilary Jaques
029 2240 4302
Ebostio Hilary

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Sally Quinn
029 2240 4302
Ebostio Sally

Cymwysterau perthnasol

Upcoming CPD Events

 
Newydd
pdf document logo
TAG Astudio'r Cyfryngau Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.