Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Mathemateg a Phynciau Cysylltiedig TAG UG/U

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n hen fanyleb TAG UG/U Mathemateg sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr.


Deunyddiau Cyrsiau

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Cymwysterau Safon Uwch

Mae cymwysterau safon Uwch â'r teitlau canlynol ar gael fel cyfuniad priodol o unedau.

  • Mathemateg
  • Mathemateg Bellach
  • Mathemateg Bur

Mae manylion llawn am y cyfuniadau o unedau a ganiateir wedi'u cynnwys yn y fanyleb.

O'r haf 2010, bydd A* ar gael yn y safon Uwch Mathemateg, safon Uwch Mathemateg Bellach a'r safon Uwch Mathemateg Bur.
Bydd angen i'r ymgeiswyr ennill o leiaf 480 GMU i gyd, ac;

  • yn y safon Uwch Mathemateg, cyfanswm o 180 GMU o leiaf yn C3 ac C4
  • yn y safon Uwch Mathemateg Bellach, cyfanswm o 270 GMU yn y tri gorau o M2, M3, S2, S3, FP2 ac FP3 a ddefnyddir i ddyfarnu safon Uwch Mathemateg Bellach
  • yn y safon Uwch Mathemateg Bur, cyfanswm o 270 GMU yn C4, FP1 ac FP2


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Syra Saddique
029 2240 4251
Ebostio Syra

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Sophie Gibbs
029 2240 4251
Ebostio Sophie

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau perthnasol

TGAU Mathemateg, Mathemateg Rhifedd CBAC: Asesu > Ymarfer yn yr Ystafell ddosbarth
 
Newydd
pdf document logo
TAG Mathemateg M1-M3 & S1-S3 Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.