Q Menu

Llwybrau Mynediad

Mae ein cyfres o gymwysterau Llwybrau Mynediad yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau ac yn galluogi canolfannau i gefnogi rhaglenni dysgu personol i'w dysgwyr fel a ganlyn:

  • Cyfuno unedau i greu rhaglenni astudio sy'n addas i anghenion dysgwyr unigol
  • Eliciting the required assessment evidence from integrated programmes of work at appropriate points during the course;
  • Rhoi cydnabyddiaeth am gwblhau pob uned yn ogystal â'r cymhwyster yn ei gyfanrwydd

Mae cymwysterau Llwybrau Mynediad ar gael fel 'Dyfarniadau', 'Tystysgrifau' a 'Diplomâu' ac maent yn addas ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn ennill cymhwyster cydnabyddedig. Mae dogfennau allweddol yn ymwneud ag addysgu ac asesu ein cymwysterau Llwybrau Mynediad i'w gweld yn yr adran dogfennau cysylltiedig ar y dudalen hon. Ewch i dudalen y pwnc perthnasol i gael gwybodaeth am gymwysterau penodol:

Pwyntiau Perfformiad – Lloegr

Dylai canolfannau yn Lloegr nodi nad yw'r cymwysterau Lefel Mynediad, a'r rhai hynny ar Lefel 1 nad oes cysylltiadau uniongyrchol at gymhwyster Lefel 2, wedi'u cynnwys yn nhablau perfformiad ysgolion.

Pwyntiau Perfformiad – Cymru

Yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau na fydd cymwysterau Lefel Mynediad yn cyfrif tuag at drothwy Lefel 1 (Bagloriaeth Cymru (Sylfaen) o 2018) nac at fesurau throthwy Lefel 2 (Bagloriaeth Cymru (Cenedlaethol) o 2018). Gallant gyfrannu at fesurau Sgôr Pwyntiau wedi'i Chapio o hyd. Gellir cael manylion y pwyntiau a ddyrennir i gymwysterau Lefel Mynediad penodol ar gronfa ddata Cymwysterau yng Nghymru www.qiw.wales

Cyswllt:

Adran Llwybrau Mynediad
Ffôn: 029 2026 5180
E-bost: entrypathways@wjec.co.uk

Llwybrau Mynediad Swyddogion Pwnc Cyswllt

Upcoming CPD Events

 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.