Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Byw'n Annibynnol Llwybrau Mynediad

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys unedau i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a humanymwybyddiaeth. Gall canolfannau ddewis defnyddio un maes pwnc i adeiladu'r cymhwyster neu amrywiaeth o feysydd pwmc i roi profiad mwy cyffredinol i ddysgwyr. Bydd gan bob uned ganlyniadau dysgu, amcanion asesu, canllawiau ar y cynnwys, adnoddau, cyngor ac awgrymiadau asesu a fydd yn benodol i'r uned ac yn wahanol i'w gilydd.

Mae'r cymhwyster hwn ar gael ar lefel Mynediad 2 a 3 a chynigir rhai unedau ar Lefel 1.

Bydd y gyfres o gymwysterau'n cael ei hasesu yn y ganolfan a'i safoni'n allanol.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Karen Morris Goodman
029 2240 4268
Ebostio Karen

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Hilary Wyman
029 2240 4268
Ebostio Hilary

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5477
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Upcoming CPD Events

 
Newydd
pdf document logo
Byw'n Annibynnol Adroddiad Yr Uwch Gymedrolwr Llwybrau Mynediad Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.