Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Cymhwysol (o 2017)

Rydym wedi cydweithio â’r gymuned addysg, gweithwyr proffesiynol yn y byd addysg ac arbenigwyr pwnc i ddatblygu cymhwyster TAG UG/Safon Uwch Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Gymhwysol wedi’i atgyfnerthu i’w addysgu am y tro cyntaf yng Nghymru o fis Medi 2017 (asesiad cyntaf UG yn 2018, asesiad cyntaf U2 yn 2019).

Mwy o wybodaeth am gymwysterau dynodedig Cymwsyterau Cymru

Dogfennau Allweddol

Manyleb

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol

Canllaw Addysgu

Adnoddau'r cwrs

Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Asesiadau TGCh Cymhwysol

Mae asesiadau TGCh Cymhwysol AICT1, AICT2, AICT3, AICT4, AICT5 ac AICT6 ar gael ar y wefan ddiogel.

Am fwy o wybodaeth ar yr asesiadau TGCh Cymwhysol, cliciwch yma.


Cylchlythyr 73

Gwnewch yn siŵr i chi ddarllen cylchlythyr 73 am ddulliau e-gyflwyno Tasgau Asesiadau Di-arholiadCysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Allan Perry
029 2240 4256
Ebostio Allan

Swyddog Cefnogi Pwnc

Kwai Wong
029 2240 4256
Ebostio Kwai

Dolenni Defnyddiol

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau
029 2026 51937
entries@wjec.co.uk
DPP
029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk
 
Newydd
pdf document logo
CBAC TAG TGCH Gymhwysol Adroddiadau Arholwyr Haf 2019.pdf
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.