Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu TGAU

Cyhoeddir fersiynau Cymraeg Adroddiadau’r Arholwyr erbyn dydd Llun 15 Hydref 2018.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig a'r fanyleb TGAU Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, sydd ar gael yng Nghymru.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


E-Gyflwyno

Mae gwaith ymgeiswyr mewn unedau/cydrannau a asesir neu gymedrolir yn fewnol yn cael ei e-gyflwyno i CBAC ar gyfer y pwnc hwn. Am ragor o wybodaeth ac arweiniad am y broses ewch i'r dudalen we e-gyflwyno.


Am y Cymhwyster Hwn

Mae gan CBAC Gwrs Byr a Gradd Unigol ac mae 2 uned y cwrs byr yn is-set o'r radd unigol 4 uned. Manylebau yw ein manylebau ac fe'u hasesir gan gymysgedd o arholiadau (40%) ac aseiniadau dan reolaeth (60%) er mwyn darparu cymhwyster hyblyg a chyfoes a fydd yn denu dysgwyr. Mae gwerslyfrau wedi'u cyhoeddi gan Hodder a Folens ynghyd â Chanllawiau i Athrawon, y gellir ei lwytho i lawr yma, i gefnogi'r cyflwyniad.

I ysgolion yng Nghymru, mae CBAC wedi nodi gorgyffwrdd o ran sgiliau rhwng TGAU TGCh CBAC a'r cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru TGCh. Bydd ymgeiswyr sy'n cyflwyno'r Dasg dan Reolaeth Uned 2 yn cwrdd â gofynion y ddau gydag ond ychydig ddogfennaeth ychwanegol.


Cylchlythyr 73

Gwnewch yn siŵr i chi ddarllen cylchlythyr 73 am ddulliau e-gyflwyno Tasgau Asesiadau Di-arholiadAsesiad Dan Reolaeth

Gellir llwytho i lawr y Tasgau dan Reolaeth, Cyfarwyddiadau i Athrawon a'r ffeil ddata (uned 2) newydd, i'w cyflwyno yn yr haf 2016 neu'r haf 2017, ar gyfer Uned 2 ac Uned 4 drwy glicio ar y dolenni isod.

Mae'r holl adnoddau sydd yn berthnasol i asesiad dan reolaeth i'w gael ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Andy Parker
029 2240 4267
Ebostio Andy

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Kwai Wong
029 2240 4267
Ebostio Kwai

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Upcoming CPD Events

 
Newydd
pdf document logo
TGAU TGCh Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.