Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Dewisiwch o'r lefelau isod er mwyn cael gafael yn nogfennau allweddol a deunyddiau cwrs eich cymhwyster


Dyddiadau y daw'r cymwysterau i ben

Bydd TGAU TGCh 4330 & 4339 (Addysgu yng Nghymru o 2017) yn cael ei ddyfarnu am y tro olaf yn Haf 2022

Bydd TAG TGCh 2530QS & 1530QS (Cymru) yn cael ei ddyfarnu am y tro olaf yn Haf 2023

Bydd TAG TGCh 2241 & 3241 (Cymru a Lloegr) yn cael ei ddyfarnu am y tro olaf yn Haf 2018

Bydd TGAU TGCh 4330 & 4339 (Addysgu yng Nghymru o 2010 ac addysgu yn Lloegr o 2012) yn cael ei ddyfarnu am y tro olaf yn Haf 2018